1. Etkinliğe katılım ve kayıt sadece web sitesinde yer alan form ile mümkündür.
  2. Katılım teyidi kesinlikle kişiseldir. Başka bir kişiye devredilemez.
  3. Bir katılımcı, söz konusu etkinliğin yapıldığı gün  organizatör tarafından belirtilen asgari yaşa ulaşmış olmalıdır (Bu yaş 18’dir)
  4. Mücbir sebeplerden ötürü, (ateş, sel, deprem, fırtına, kasırga veya diğer doğal felaketler dahil), savaş, işgal, terörist faaliyetler, kamulaştırma, hükümet yaptırımı, ambargo, iş anlaşmazlığı, grev, lokavt, elektrik veya telefon hizmetinin kesintisi veya eksik hizmet), iç savaş, isyan, devrim, ayaklanma, askeri olaylar, seferberlik veya OHAL durumlarından Organizatör etkinliği iptal edebilir.  Eğer Mücbir Sebep nedeniyle etkinlik iptal edilirse yeni bir tarih ayarlanmayacaktır.
  5. Katılım, Katılımcının kendi riski altındadır. Organizatör, katılım sebebiyle bir Katılımcının maruz kalabileceği maddi, manevi ve sağlık durumlarından ortaya çıkan zararlardan sorumlu değildir.
  6. Katılımcı, etkinlik tarihleri içerisinde genel sağlık sigortası/sosyal sağlık sigortası vs. sahip olmalıdır. Organizasyon sahibinin bu konuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Etkinlik sırasında katılımcının sağlığı hususunda oluşacak herhangi bir olumsuzluktan organizatör sorumlu değildir.
  7. Katılımcı, katılımın iyi fiziksel ve zihinsel koşullar gerektirdiğinin farkında olduğunu ve bu gereksinimi karşıladığını kabul eder. Organizatör katılımcının etkinlik katılımı öncesinde tüm gerekli muayeneleri gerçekleştirmesini tavsiye etmektedir.
  8. Katılımcı, organizatör, Etkinlik sırasında veya esnasında kaydedilen, Katılımcının görülebildiği resim, ses ve görüntü malzemelerini yayınlama hakkını verir.
  9. Organizatör, Katılımcı tarafından sağlanan kişisel verileri bir veritabanına kaydeder. Bir Etkinliğe katılarak, Katılımcı, organizatöre, Katılımcı’ya bilgi göndermek için kişisel veriyi kullanma iznini verir, bilgi göndermek amacıyla üçüncü kişilere kişisel veriler sunma izni verir. Katılımcıya. Anlaşma’ya girerek Katılımcı, organizatöre, örneğin gazetelerde ve İnternet aracılığıyla yayın yoluyla kendi adını yayınlama iznini verir.
  10. Bu şartları ve koşulları istediğimiz zaman değiştirme hakkımızı saklı tutuyor ve Web Sitesini her görüntülediğinizde ve kullandığınız her Kullanım Koşulları Sözleşmesinin en son sürümünü kabul ediyorsunuz.